Latanie to temat zajmujący ludzkość od zarania dziejów. Zanim człowiek sprawił, że jego wzbicie się w powietrze z pomocą samolotu było możliwe, latanie jawiło się jako coś niezwykłego, pozostającego jedynie w sferze marzeń. Od najdawniejszych czasów latanie przedstawiane było jako symbol wolności, przekraczania własnych ograniczeń i życia pełnią, a przejawiało się to w różnego rodzaju mitach, poezji i wyobrażeniach. Podobny charakter mają także piosenki o lataniu, które utrzymane są zwykle w charakterystycznym, swoistym, specyficznym dla siebie tonie.

Charakterystyczne cechy piosenek o lataniu

Piosenki o lataniu bardzo często poruszają wszystkie aspekty latania, które są zakorzenione w kulturze. Przykładem może być ,,Szalona piosenka o lataniu”. Główny bohater tej piosenki z radością opowiada o swoich możliwościach, jakie daje mu latanie we śnie. Niczym beztroski Ikar wzbija się w powietrze i z radością korzysta z możliwości wzbicia się w powietrze. Marzy też o lataniu na jawie, które dawałoby nieopisaną radość i wolność do robienia tego, czego się najbardziej pragnie. Latanie umożliwia także zdobycie bardzo dobrej perspektywy, z której można zobaczyć świat zupełnie inaczej, samemu pozostając niezauważalnym na górze. Człowiek mógłby nabrać dystansu do świata i do siebie, a jego problemy wydałyby się małe, niczym małe punkciki obserwowane z góry, które z tego punktu widzenia wcale nie wydają się być aż tak istotne. Piosenki o lataniu mogą być również dedykowane dla dzieci, jak na przykład piosenka ,,Jestem pilotem”, która opowiada o dziecięcych marzeniach o wznoszeniu się do chmur i zbliżaniu się do słońca. To także dziecięca chęć kierowania skomplikowaną maszyną, jaką jest samolot i przemieszczania się z miejsca na miejsce wraz z załogą i pasażerami.

Latanie jest świadomym lub ukrytym marzeniem każdego człowieka, które nierzadko przejawia się w snach. Latanie kojarzy się z radością, wolnością, czymś niesamowitym, a jednak tak nieosiągalnym. To przekraczanie granic własnych możliwości, triumf siły woli nad ograniczeniami. Marzenia, mity i wyobrażenia związane z lataniem, a także jego symbolika to coś, co towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Latanie w sztuce wykorzystywane było na wiele różnych sposobów i mogło być różnie interpretowane i odczytywane. Również w obecnych czasach można znaleźć ich przejawy w różnego rodzaju tekstach kultury, między innymi w piosenkach o lataniu, które zwykle utrzymane są w radosnym tonie, pełnym zachwytu i uciechy z wolności.