NFZ – procedury, zwroty i skierowania do sanatorium w Poznaniu

W Polsce, każdy ubezpieczony ma prawo do korzystania z usług sanatoryjnych. NFZ oferuje pakiet rehabilitacji, leczenia sanatoryjnego, balneologicznego oraz turystyki zdrowotnej. W artykule przyjrzymy się procedurom i zwrotom przy skierowaniach do sanatorium w Poznaniu.

 1. Co to jest skierowanie do sanatorium?

Skierowanie to dokument wystawiony przez lekarza, upoważniający pacjenta do korzystania z usług sanatoryjnych. Zazwyczaj, skierowanie wystawia lekarz POZ lub lekarz specjalista. W przypadku skierowania na rehabilitację, lekarz neurolog, ortopeda lub kardiolog musi uzasadnić wskazania medyczne.

 1. Jakie są procedury składania wniosku o skierowanie do sanatorium?

Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku w PESEL. Następnie można starać się o skierowanie właściwym oddziałem NFZ. Wnioski można składać:

 • osobiście w oddziale NFZ
 • pocztą
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-ZLA.
 1. Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania skierowania do sanatorium?

Wniosek powinien zawierać informacje o stanie zdrowia pacjenta oraz oczekiwaniach co do rodzaju usługi sanatoryjnej. Do wniosku należy dołączyć:

 • orzeczenie lekarskie
 • wyniki badań lekarskich
 • ksero skierowania na badania rentgenowskie, tomograficzne lub poziomu cukru we krwi.

Należy zwrócić uwagę, że czas oczekiwania na skierowanie wynosi zazwyczaj około 3-6 miesięcy.

 1. Jakie są zwroty za korzystanie z usług sanatoryjnych?

Koszty pobytu w sanatorium, czy to na rehabilitacji, czy na leczeniu w sezonie górskim, są pokrywane przez NFZ. Pacjent może starać się o zwrot kosztów związanych z transportem, żywieniem oraz opłatą klimatyczną w uzdrowiskach.

 1. Podsumowanie

Skierowanie do sanatorium to ważny dokument, który pozwala na korzystanie z usług sanatoryjnych. Proces uzyskania skierowania i odzyskania kosztów jest dość skomplikowany, ale ciągłe ulepszanie procedur przez NFZ wprowadza ułatwienia w tym zakresie.