Transport lotniczy

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej firmy oferującej transport zużytego oleju?

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej firmy oferującej transport zużytego oleju?

sty 13, 2023

Odpady niebezpieczne to odpady, których nie wolno wyrzucać do śmieci ani wylewać do kanalizacji, ponieważ mogą poważnie zaszkodzić środowisku. Obejmują one między innymi odpady olejowe, w tym przepracowany olej silnikowy i zużyty olej kuchenny. Olej podlega przepisom dotyczącym utylizacji i musi być przechowywany, transportowany oraz przetwarzany w sposób...