Zawód pilota z pewnością cieszy się dużym zainteresowaniem. Jednakże wybór tego zawodu nie jest łatwy. Wiąże się z jednej strony z ciekawymi wyzwaniami i pasjonującym zajęciem, jednakże z drugiej strony jest to ogromna odpowiedzialność za życie i zdrowie wielu ludzi. Dobry pilot na pewno powinien być więc osobą opanowaną, odpowiedzialną, świetnie radzącą sobie w stresujących sytuacjach oraz, oczywiście, posiadającą całą niezbędną wiedzę i umiejętności, niezbędne przy wykonywaniu tego zawodu.

Czym zajmuje się pilot?

Pilot zajmuje się kierowaniem i manewrowaniem samolotami. Jest to osoba uprawniona do pilotowania takimi statkami powietrznymi, które są odpowiednie dla jej kwalifikacji. Do jej nadrzędnych zadań należy przede wszystkim zapewnianie bezpieczeństwa podczas startu, lotu i lądowania pasażerom, znajdującym się na pokładzie. Obecnie piloci bardzo często specjalizują się w pilotowaniu ściśle określonego typu statków powietrznych. Wiąże się to między innymi z coraz bardziej skomplikowaną budową samolotów, która z jednej strony zwiększa bezpieczeństwo, ale z drugiej sprawia, że wymagają one ogromnej wiedzy i dużego doświadczenia, aby mogły być prowadzone bezpiecznie i pewnie. Pilot odczytuje informacje z wskaźników urządzeń pomiarowych i kontrolnych. Musi przy tym wykazać się odpowiednią interpretacją, pełniącą ogromną rolę, a następnie wykonywaniem odpowiednich dla danej sytuacji manewrów. Praca człowieka jest tu niezbędna i niezastąpiona zwłaszcza w niestandardowych i niespodziewanych okolicznościach.

Ventum Air Flight Academy. Co jest potrzebne do tego, aby zostać pilotem i kto powinien nim zostać?

Na pytanie, jak zostać pilotem i kto powinien nim zostać nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Z pewnością potrzebna jest duża ilość determinacji, środków pieniężnych oraz wykonania dużego intelektualnego wysiłku. Przykładem szkoły lotniczej w Polsce może być Ventum Air Flight Academy, która znajduje się w Warszawie. Jeśli chce się zostać pilotem, należy liczyć się z plusami i minusami tej profesji. Do niewątpliwych plusów można zaliczyć wysokie zarobki i społeczny prestiż. Słabymi stronami może być duży stres związany z odpowiedzialnością za los wielu ludzi, jak również praca w weekendy i święta, stałe przebywanie poza domem (co dla niektórych jednak wcale nie musi być wadą), a także hałas i ciągłe przebywanie w pozycji siedzącej. Aby być pilotem z pewnością trzeba wykazywać się opanowaniem, odpowiedzialnością, umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach stresowych, jak również, oczywiście, zamiłowaniem do latania.