Odpady niebezpieczne to odpady, których nie wolno wyrzucać do śmieci ani wylewać do kanalizacji, ponieważ mogą poważnie zaszkodzić środowisku. Obejmują one między innymi odpady olejowe, w tym przepracowany olej silnikowy i zużyty olej kuchenny. Olej podlega przepisom dotyczącym utylizacji i musi być przechowywany, transportowany oraz przetwarzany w sposób zgodny z prawem. Dlaczego w przypadku wytwarzania odpadów olejowych najlepiej jest skorzystać z usług profesjonalnej firmy zapewniającej ich odbiór i transport do miejsca utylizacji?

Oleje odpadowe są wytwarzane w przemyśle motoryzacyjnym, produkcyjnym, stoczniowym i nie tylko. Zużyty olej silnikowy, olej przekładniowy i inne mogą zawierać  toksyczne substancje. Jeśli dostaną się do wód gruntowych, mogą spowodować bardzo poważne skażenie i zagrozić całemu ekosystemowi, w tym także zdrowiu i życiu ludzi. Zużyte oleje gastronomiczne również należą do grupy odpadów niebezpiecznych. Po wylaniu takiego oleju np. do zlewu z czasem może dojść do zatkania kanalizacji. Ponadto w składzie posmażalniczych olejów również obecne są szkodliwe, toksyczne,w tym rakotwórcze substancje.

Jak zatem postępować ze zużytym olejem? Zgodnie z prawem to właściciel odpadów jest zobowiązany do ich należytego zabezpieczenia, składowania i przekazania do utylizacji. Spoczywa na nim obowiązek skierowania odpadów do utylizacji (recyklingu i dalszego wykorzystania) lub unieszkodliwienia. Odpady należy przekazać właściwemu podmiotowi, który będzie mógł odpowiednio nimi gospodarować zgodnie z prawem. W takim przypadku najłatwiej jest przekazać olej odbiorcy oferującemu skup.

Skup oleju przepracowanego

Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy oferującej skup oleju przepracowanego pozwala w dużej mierze uniknąć odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadu. Po przekazaniu go firmie kupującej staje się on jej własnością, zatem właściciel pierwotny pozbywa się problemu.

Firmy oferujące skup są zwykle odpowiedzialne za odbiór i transport odpadów. Zużytego oleju nie można przechowywać w nieodpowiednich pojemnikach, ponieważ mogłoby to na przykład spowodować emisję szkodliwych gazów. Po napełnieniu dostarczonego zaraz po podpisaniu umowy zbiornika firma odbierająca dostarcza odpady do miejsca utylizacji w odpowiednich warunkach. Oleje przepracowane zebrane w przepisowych zbiornikach z pokrywami i mauzerach są dostarczane do  recyklingu. Korzystanie z usług wyspecjalizowanych firm oferujących skup to najłatwiejszy i najwygodniejszy sposób na przekazanie zużytego oleju do punktu zbiórki.