Pobyt na lotnisku w oczekiwaniu na lot to z pewnością coś, co wymaga czasu. Zanim przejdzie się wszystkie etapy niezbędne do dostania się do samolotu, trzeba wykazać się cierpliwością. Rekomenduje się przybycie na lotnisko tak, aby mieć dosyć duży zapas czasu po to, by móc w spokoju i bezstresowo przejść wszystkie etapy i nie spóźnić się na lot. Wiele biletów lotniczych jest bezzwrotnych, także w przypadku spóźnienia. Często zdarza się jednak, zwłaszcza w liniach budżetowych, że samoloty opóźniają się, czy nawet zostają usunięte. Podczas oczekiwania dłuższego, niż było to przewidywane, należy śledzić tablice, na których widnieją kod lotniska i kody samolotów.

Typowe powody zakłóceń lotów

Często występującymi powodami, przez które lot zostaje zakłócony, są nieprzewidziane sytuacje, występujące z winy przewoźnika. Należą do nich na przykład bardzo często problemy techniczne, które muszą być dokładnie sprawdzone i naprawione po to, aby możliwe było dalsze odbywanie lotów. Inną mogącą powodować zakłócenia lotów kwestią, mogą być problemy z załogą. Ale są również powody, na które przewoźnicy nie mają żadnego wpływu. Typowym przykładem takiej sytuacji mogą być niekorzystne warunki atmosferyczne, nie tylko w miejscu wylotu, ale też w miejscu lądowania, które czasem mogą w ogromnym stopniu wpłynąć na harmonogram lotów. Czasem niespodziewane kwestie mogą dotyczyć samego lotniska. Problemem może być także nieodpowiedni kod referencyjny lotniska, uniemożliwiający wylądowanie. Od czasu do czasu może pojawić się również strajk załogi samolotu lub personelu zatrudnionego na lotnisku.

Oczekiwanie- co robić i jakie są opcje?

W wypadku zakłóceń lotów warto znać swoje prawa, których przewoźnicy muszą przestrzegać. Jest to między innymi prawo do opieki, do zwrotu pieniędzy za nieodbyty lot w przypadku opóźnienia lub usunięcia, a w niektórych przypadkach do wypłacenia rekompensaty, uzależnionej od paru czynników, na przykład od tego, jakie kody lotnicze znajdują się na rezerwacji. Na pewno przed każdym lotem warto przeczytać dokładnie warunki i prawa, które przysługują pasażerom.

Latanie to obecnie bardzo popularny środek transportu, jednak wymagający sprawnego działania wielu czynników, także tych, które pozostają poza ludzką kontrolą. Na szczęście na niektóre wypadki przewidziane są różne opcje, z których poszkodowani pasażerowie mogą skorzystać, warto więc przed swoim wylotem zapoznać się z prawami, które przysługują każdemu pasażerowi oraz z tym, jakie niespodziewane wypadki mogą nas czekać na lotnisku.