Latanie samolotem to w dzisiejszych czasach niezwykle popularny środek transportu. Duża część osób nie jest jednak świadoma, jak wiele współpracujących ze sobą czynników jest potrzebne, aby mogły loty samolotami mogły przebiegać sprawnie i bezpiecznie. Na lotnisku jest wiele różnych funkcji, wykonywanych przez wykwalifikowane i specjalnie do tego przeszkolone osoby. Jedna z takich funkcji zależna jest od lotniskowej straży pożarnej, która w dużej mierze odpowiada za bezpieczeństwo tego obszaru.

Czym zajmuje się straż lotniskowa?

LSP jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo lotniska. Do jej głównych zadań można zaliczyć przeprowadzanie akcji ratunkowych w razie wypadku lotniczego, ewakuację pasażerów oraz załogi samolotu, jak również branie udziału w akcjach ratunkowych i gaśniczych na terenie operacyjnym portu lotniczego. Zadaniem lotniskowej straży pożarnej gaszenie pożarów statków lotniczych, a także urządzeń i obiektów lotniska. Oprócz podejmowanych akcji ratunkowych lotniskowa straż pożarna zajmuje się także czynnościami prewencyjnymi. Czynności te związane są zwłaszcza z tankowaniem samolotów. Podejmowane są wtedy działania mające na celu zabezpieczenie przeciwpożarowe, a także usuwanie i neutralizacja różnego rodzaju rozlewisk ropopochodnych, w tym paliwa lotniczego. Do działań prewencyjnych, których podejmuje się straż lotniskowa zalicza się wdrażanie niezbędnych procedur, które wynikają na przykład z wykonywania lotniczych operacji przy ograniczonej widzialności. To także przeciwpożarowe zabezpieczanie lotniska i inne profilaktyczne działania.

Kto może być odpowiednim kandydatem do takiego zajęcia?

Tego typu praca z pewnością nie jest dla każdego. Wymaga odpowiedniego przeszkolenia i kwalifikacji, ale nie tylko. Aby podjąć się starań o takie zajęcie z pewnością należy charakteryzować się pewnymi niezbędnymi cechami, takimi jak odpowiedzialność, opanowanie, odwaga, umiejętność podejmowania jak najlepszych decyzji w momentach stresowych. Należy być też na pewno silnym nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie. To zajęcie raczej mało zauważalne, ale niezwykle istotne z punku widzenia bezpieczeństwa zarówno lotnisk, jak i samolotów.

Zajęcie to jest zapewne ciekawe i satysfakcjonujące, więc posiadając odpowiednie przygotowanie, można próbować szukać pracy, zwłaszcza w każdym większym mieście, jak na przykład Warszawa. Jest to ważna i niezwykle potrzebna praca, która wymaga odpowiedzialności, ale z pewnością daje też poczucie spełnienia.