Ci, którzy dobrze opanowali dany materiał, coraz częściej dzielą się swoją wiedzą z innymi. Z kolei ci, którzy mają problemy z matematyką, fizyką czy chemią, z chęcią poszukują osób zdolnych do wyjaśnienia im meandrów konkretnych dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych. Także studenci ekonomii starają się znaleźć dodatkową pomoc w męczących ich kłopotach. Korepetycje Gdynia wybierają więc wszyscy ci, którzy chcą nadrobić zaległości, zbudować na nowo solidne podstawy, czy też przygotować się do ważnego egzaminu z przedmiotu, który nie jest ich specjalnością.

“Korki” przestały obejmować wyłącznie naukę przedmiotów ze szkoły średniej, wkroczyły także na korytarze uczelni wyższych oraz do świata Internetu, który chętnie przyjął je pod swoje skrzydła, oferując dotarcie do grona odbiorców – możliwości, jakie do tej pory były trudne do wyobrażenia. Wcześniej konsultacje indywidualne obejmowały wizytę w domu uczącego się albo świetlicy, która udostępniała miejsce, teraz można uczyć się w domu i nikt nie będzie wiedział, że korzysta się z dodatkowej pomocy. Jest to bezpieczne, sprawdzone i proste wyjście z kłopotów, jakie sprawiają nauki ścisłe.