Ta kolęda, która przechodziła liczne transformacje przez lata, została w naszych sercach, gdyż narodzenie naszego Zbawiciela zwiastuje oczyszczenie nas z grzechów jak i nastąpi pokój na ziemi. Obecnie jest jedną z najpopularniejszych kolęd w Polsce. Opowiada o pasterzach, którzy przybyli do Betlejem do dzieciątka Jezus. W radosny nastrój w jaki wprowadza nas ta kolęda  przybieżeli do Betlejem tekst , przenosi nas już pierwsza strofa, mówiąca o przybyłych pasterzach, którzy oddając cześć Dzieciątku Jezus, przygrywali na lirach.

 

Na uwielbiający, pełen entuzjazmu charakter kolędy, zwraca uwagę również refren – ” Chwała na wysokości Bogu, a pokój na ziemi ” . Poszczególne zwrotki kolędy budują pełen dynamizmu i Bożej radości, obraz stajenki betlejemskiej, której każda z postaci zaangażowana jest w podniosłe wydarzenie jakim jest narodzenie Zbawiciela.
Kolęda w swym pierwszym znaczeniu, jest zatem pieśnią powitalną i pochwalną dla naszych gospodarzy. Nie ma wątpliwości, gdy śpiewając tą pieśń, to wnosimy ufność w naszego Boga tak jak jego Matka będziemy go miłować, kochać i czcić, od samych Jego narodzin.