LOT AMS podpisuje umowę patronacką z Zespołem Szkół Samochodowych w Radomiu

24 listopada w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu przedstawiciele LOTAMS oraz Zespołu Szkół Samochodowych Radom podpisali porozumienie wzajemnej współpracy w zakresie kształcenia uczniów klas technik mechanik lotniczy. Spółkę LOTAMS reprezentował Prezes Zarządu – Mirosław Galus, Członek Zarządu – Rafał Momot oraz opiekun programu stażowego „Zostań mechanikiem wyższych lotów” – Marcin Kwietniak. Ze strony szkoły umowę podpisała Dyrektor placówki – Anna Stańczyk.

Na uroczystym podpisaniu umowy oprócz przedstawicieli LOTAMS i grona pedagogicznego Zespołu Szkół Samochodowych pojawili się: Dyrektor Wydziału Edukacji – Anna Ostrowska oraz Dyrektor Wydziału Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej – Krzysztof Turek. Podpisanie umowy jest uwieńczeniem starań obu stron, aby wspierać i unowocześnić kształcenie na kierunku technik mechanik lotniczy. Spółce LOTAMS zależy na zatrudnianiu absolwentów, którzy w trakcie nauki otrzymają, nie tylko ogólną wiedzę lotniczą, ale także, poprzez zajęcia praktyczne, również i wiedzę fachową. Szkoła natomiast będzie mogła liczyć na wsparcie ze strony specjalistów LOTAMS, aby program edukacyjny był adekwatny do wymagań rynku branży lotniczej.

Perspektywy rozwoju lotnictwa są więcej niż optymistyczne. Osoby wykształcone na kierunkach lotniczych, czy to szkołach średnich, czy też uczelniach wyższych, będą miały gwarancję zatrudnienia od razu po zakończeniu nauki. Przemawiają za tym fakty i liczby. Wzrasta udział komunikacji lotniczej w transporcie, o czym mogą świadczyć prognozy największych na świecie producentów samolotów pasażerskich. Przewidują oni (Airbus oraz Boeing), że w ciągu najbliższych 20 lat, liczba nowych na rynku samolotów wzrośnie o 106%. Konsekwencją takiej tendencji będzie bardzo duże zapotrzebowanie na inżynierów i mechaników lotniczych na całym świecie, aż kilkaset tysięcy pracowników. Konieczne jest podjęcie długofalowych działań kierujących uwagę młodych ludzi w stronę lotnictwa. Doradztwo zawodowe powinno objąć młodzież kończącą szkołę podstawową, stojącą przed wyborem, kolejnej, szkoły średniej.

Spółka LOTAMS aktywnie buduje swój potencjał kadrowy poprzez działania na rzecz poprawy jakości edukacji kadry technicznej. Staramy się dotrzeć do jak największej liczby szkół technicznych oraz uczelni wyższych, kształcących na kierunkach związanych z lotnictwem, aby mieć realny wpływ na modernizację oferty kształcenia zawodowego odpowiednio dopasowanego do potrzeb rynku pracy – mówi Członek Zarządu – Rafał Momot.

Podpisana umowa reguluje takie kwestie jak: współudział w opracowaniu programów szczegółowych dla wybranych kierunków kształcenia lub przedmiotów zawodowych, pomoc w organizowaniu oraz realizacji szkoleń specjalistycznych, współorganizowanie praktyk i staży dla uczniów, absolwentów lub nauczycieli szkoły, wzajemne promowanie współpracy ZSS Radom i LOTAMS, czy pomoc w wyposażeniu laboratorium i pracowni oraz sali dydaktycznej szkoły w modele, zespoły lub inne pomoce dydaktyczne przydatne do prowadzenia zajęć związanych z kierunkiem kształcenia

Współpraca ta wpłynie na podniesienie jakości i efektywności nauczania, a w konsekwencji na zwiększenie  atrakcyjności kształcenie zawodowego. Umożliwi ona zatrudnienie absolwentów naszej placówki jako pracownika kompetentnego i dobrze przygotowanego do pracy, ale również przyniesie korzyści dla firmy, która promuje swoją markę przedsiębiorstwa w otoczeniu lokalnym – dodaje Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych – Anna Stańczyk.

Warto podkreślić bardzo wysoki poziom nauczania oraz zaangażowanie grona pedagogicznego w Radomiu, zwłaszcza pełnych pasji i wiedzy nauczycieli kierunku lotniczego. Uczniowie „Samochodówki”, kończący kierunek technik mechanik lotniczy, w trakcie rekrutacji do programu stażowego „Zostań mechanikiem wyższych lotów”, wykazali się wiedzą taką samą, jak kandydaci z wykształceniem wyższym, po skończonych studiach lotniczych. Spośród uczelni, których absolwenci zostali zakwalifikowani do III edycji programu stażowego, warto wymienić: Wojskową Akademię Techniczną – Wydział Lotnictwa i Kosmonautyki, Politechnikę Warszawską – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa czy Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie. Jednak to uczniowie radomskiej „samochodówki” stanowią największą liczbę stażystów.

Trud i wysiłek władz radomskiej szkoły docenia Prezes Zarządu LOTAMS – Mirosław Galus, który w swojej długoletniej karierze zawodowej był także wykładowcą w technikum lotniczym w Warszawie, więc doskonale zna realia i potrzeby tego typu placówek oraz docenia ich znaczenie, a jako pracodawca wie, jak istotna jest kształcenie kadry technicznej.

Współpraca LOTAMS z Zespołem Szkół Samochodowych w Radomiu jest jednym z elementów naszej strategii. Nasze plany rozwoju wymagają pozyskiwania młodego i dobrze wyszkolonego personelu. Spółka angażuje się we współpracę z placówką, aby w przyszłości absolwenci radomskiej „Samochodówki” zasilili kadrę mechaników lotniczych i kształcili się w prężnie rozwijającej się branży MRO. Jestem pewien, że przyniesie ona obu stron wymierne korzyści – komentuje Prezes Zarządu – Mirosław Galus.

Współpraca LOTAMS z Zespołem Szkół Samochodowych rozpoczęła się w kwietniu br. Spółka zorganizowała w szkole „Dzień z pracodawcą”, objęła patronatem klasę lotniczą oraz uczestniczyła wspólnie w wielu wydarzeniach. Na tegorocznym Air Show 2017, razem z uczniami i przedstawicielami grona pedagogicznego ZSS, LOTAMS promował klasę o profilu technik mechanik lotniczy oraz zachęcał do wzięcia udziału w IV edycji „Mechanika wyższych lotów.

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest dostawcą usług związanych z techniczną obsługą samolotów cywilnych, a także wojskowych. Działa nieprzerwanie od lat 30. XX w., czyli od otwarcia lotniska Warszawa-Okęcie. Spółka realizuje usługi w pełnym zakresie przeglądów bazowych i liniowych (wykonuje kilkadziesiąt tysięcy przeglądów rocznie). Posiada 4 hangary, w tym 10 slotów. Obsługuje 4 z 10 największych na świecie linii lotniczych. Eksport stanowi 1/3 sprzedaży. Specjalizuje się również w usługach związanych z estetyką samolotów (m.in. malowanie i oklejanie kadłubów oraz skrzydeł, estetyka wnętrza, wymiana oraz serwis foteli lotniczych) oraz obsługą warsztatową komponentów lotniczych. Szeroki wachlarz oferowanych usług zapewnia kompleksową obsługę, zgodną z oczekiwaniami klientów. Spółka zatrudnia 800 pracowników, z czego większość stanowi Obszar Produkcji. 5 kwietnia 2012 roku Spółka uzyskała certyfikat EMBRAER AUTHORIZED SERVICE CENTER. Aktualnie LOTAMS jest jedynym Autoryzowanym Centrum Obsługowym dla samolotów firmy Embraer na terenie Centralnej oraz Wschodniej Europy.

Technikum Lotnicze powstało w 2012 roku i wchodzi w skład Zespołu Szkół Samochodowych im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Radomiu. Mieści się w centrum miasta przy ulicy 25 czerwca 66. Obecny Zespół Szkół Samochodowych jest spadkobiercą tradycji najstarszej szkoły zawodowej
w mieście – kształcącej przyszłych rzemieślników, która powstała u progu XX stulecia. W Zespole Szkół Samochodowych pracuje 97 nauczycieli. W technikum kształci się 432 uczniów w 19 oddziałach o specjalnościach: technik pojazdów samochodowych i technik mechanik lotniczy. Placówka oferuje również kształcenie w klasach o kierunkach: technik lotniczych służb operacyjnych oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji. Szkoła czynnie współpracuje z miejscowymi ośrodkami lotniczymi: 42 Bazą Lotnictwa Szkolnego w Radomiu i Aeroklubem Radomskim, gdzie uczniowie klas trzecich odbywają praktyki zawodowe. Jednostki te realizują kształcenie zawodowe w oparciu o przyjęty przez szkołę program praktycznej nauki zawodu, wynikający z podstawy programowej.