LOTAMS stawia na przyszłość lotnictwa w Radomiu

Współpraca warszawskiej spółki LOTAMS specjalizującej się w obsłudze technicznej samolotów  z Zespołem Szkół Samochodowych w Radomiu rozpoczęła się od warsztatów dla młodego inżyniera
i mechanika organizowanych na terenie spółki. Wzięło w nich udział ponad 40 uczniów z klas o profilu lotniczym. Tematem warsztatów były: „Procesy planowania, opracowania technologii i realizacja obsługi technicznej samolotów pasażerskich”. Zajęcia poprowadził Marcin Kwietniak (Inżynier Obsługi Technicznej) oraz Marcin Wesołowski (Technolog). Inicjatywa ta jest ściśle powiązana z przyjętą strategią łączenia biznesu z edukacją. Uczniowie klasy o profilu lotniczym aktywnie uczestniczyli w zajęciach, niejednokrotnie podkreślając, że tego typu warsztaty są doskonałą formą uzupełnienia wiedzy, ponieważ szkoły nie są w stanie zapewnić kontaktu z „żywym” organizmem, jakim jest codzienna obsługa techniczna statków powietrznych i związane z nią realne wyzwania. Doskonałym uzupełnieniem wykładów była końcowa wycieczka po hangarach, w których zainteresowani mogli podziwiać samoloty z bliska.

Jesteśmy zadowoleni z możliwości współpracy z firmą LOTAMS. Wspólne działania przyczynią się do zwiększonego zainteresowania kierunkiem technika mechanika lotniczego, a możliwości odbywania szkoleń, praktyk i staży wpłyną na rozwój kompetencji naszych uczniów i absolwentów. Przystąpienie do programu stażowego „Zostań Mechanikiem Wyższych Lotów”  pozwoli naszym absolwentom dołączyć do kadry LOTAMS w obszarach obsługi liniowej , bazowej oraz warsztatowej, co wpisuje się w działalność poszerzenia oferty dydaktycznej szkoły. Liczymy na dalszą, owocną współpracę – mówi Dyrektor ZSS Radom Anna Stańczyk.

Po dobrym odzewie zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli oraz LOTAMS – strony postanowiły nawiązać stałą współpracę . 21 kwietnia przedstawiciele spółki przyjechali do Radomia w ramach „Dnia z pracodawcą”, aby jeszcze bliżej przedstawić firmę i przeprowadzić rekrutację do programu stażowego „Zostań mechanikiem wyższych lotów”. W rozmowach wzięło udział 12 uczniów klasy czwartej, a wielu uczniów klas niższych zgłosiło się do praktyk „Letniej Bazy Adeptów Techniki”.  Po spotkaniu z Panią Dyrektor Anną Stańczyk oraz gronem pedagogicznym – decyzją Zarządu spółki –LOTAMS  postanowił objąć patronatem klasy o profilu technik/mechanik lotniczy.

Bardzo się cieszę z nawiązania współpracy z Zespołem Szkół Samochodowych w Radomiu. Doceniam powstawanie klas o takim profilu i mam nadzieję, że absolwenci zasilą w niedalekiej przyszłości szeregi LOTAMS. Dołożymy wszelkich starań do poprawy poziomu edukacji i zaangażujemy się w działania zmierzające do przygotowania uczniów do pracy profesjonalnego mechanika lotniczego – komentuje Prezes Zarządu Mirosław Galus.

Uczniowie klas lotniczych z ZSS Radom będą mieli możliwość odbycia wymaganych praktyk w poszczególnych działach spółki, a najlepsi  absolwenci wezmą udział w rocznym programie płatnego stażu „Zostań mechanikiem wyższych lotów”. Oprócz tego uczniowie będą sukcesywnie odwiedzać warszawską siedzibę firmy, uczestnicząc w ciekawych warsztatach z profesjonalistami, które będą odpowiadały na potrzeby szkolnictwa i edukacji. LOTAMS zapewni także potrzebne materiały, pomoce edukacyjne oraz merytoryczne.

Te działania to początek naszej współpracy z placówkami edukacyjnymi. Będziemy się starać, aby naszych klas patronackich było coraz więcej – dodaje Członek Zarządu Rafał Momot.

Poniżej krótki wywiad z nauczycielem klasy lotniczej – Arkadiuszem Hernikiem, z którym rozmawialiśmy o słuszności podjętych kroków oraz tego, jak powinna funkcjonować edukacja w szkołach technicznych.

LOTAMS: Czy uważasz, że współpraca szkół z przedsiębiorstwami to szansa na zbudowanie silnego rynku?

Arkadiusz Hernik: Współpraca szkół z przedsiębiorstwami to tak naprawdę jedyna właściwa droga do zbudowania silnego, zdrowego rynku. Uczniowie mogący wcześniej poznać swojego pracodawcę są bardziej świadomi, pewni siebie i zdecydowani co stanowi korzyść dla obu stron.

LOTAMS: Z jakim odzewem wśród uczniów spotkały się warsztaty, spotkania?

AH: Warsztaty organizowane przez LOT AMS są świetną inicjatywą, która cieszy się dużym zainteresowaniem u naszych uczniów. Dają one możliwość skonfrontowania teorii poznanej na zajęciach szkolnych z realnymi procedurami, problemami pojawiającymi się przy realizacji zadań obsługowych, dobrą praktyką lotniczą i stanowią platformę wymiany doświadczeń. Liczymy że cykl szkoleń realizowanych w projekcie „Warsztaty i technika dla młodego inżyniera i mechanika” będzie kontynuowany i będziemy mogli na stałe wpisać go w cykl kształcenia mechaników lotniczych
w naszej szkole.

LOTAMS: Jakie są realne korzyści, wynikające z nawiązania współpracy?

AH: Realne korzyści wynikające z nawiązania współpracy to możliwość skorelowania wymagań przyszłych pracodawców wobec absolwentów-mechaników lotniczych, z możliwościami edukacyjnymi placówek szkolnych, ujednolicenie procedur, doposażenie pracowni szkolnych w pomoce naukowe, możliwość wprowadzenia frazeologii lotniczej wymaganej przy obsłudze floty przyszłego pracodawcy itp. Współpraca to również możliwość stworzenia zdrowej rywalizacji wśród młodzieży, zdopingowania jej do pilnej nauki, możliwość pokazania realnej ścieżki kariery zawodowej.

LOTAMS: Jak oceniasz program stażowy „Zostań mechanikiem wyższych lotów”?

AH: Program stażowy „Zostań mechanikiem wyższych lotów” realizowany przez Państwa firmę w naszym odczuciu idealnie wpasowuje się w pustą przestrzeń, która powstaje w okresie wejścia naszych absolwentów w dorosłe życie. Młodzież kończąca szkołę średnią potrzebuje organizacji, która pokieruje ich dalszym losem w sposób świadomy i zorganizowany. Możliwość dalszego kształcenia zaraz po szkole, gdy uczeń pozostaje „głodny wiedzy’, kiedy zrozumiał jak wiele pracy jeszcze przed nim, sprawia że można pracować z ludźmi zaangażowanymi, pełnymi pasji i entuzjazmu do pracy
w lotnictwie. Program stażowy to również element motywujący do nauki, jak wspomniałem wcześnie, wprowadzający zdrową rywalizację i będący swoistą nagrodą dla najlepszych uczniów.